เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า (ZEN ส่วนต่อขยาย)

ชื่อโครงการ
เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า (ZEN ส่วนต่อขยาย)
ผลิตภัณฑ์ของเรา
12.76 SE-061 / LAMI-LITE HS8HS8.4 / LAMI-LITE HS6HS6.4 / LAMI-LITE TP6TP6.4 / LAMI-LITE TP12HEAT SOAK TP12HEAT SOAK.2(SCCL).2 / TUFF-LITE 12
การนำไปใช้งาน
ที่ตั้งโครงการ
999/9 ถ.พระราม 1 ,ปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN.) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สถาปนิก
Altoon + Porter Architects (LLP)(USA.) , a49
ผู้ติดตั้งกระจก
บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก จำกัด