โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ & บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ )

ชื่อโครงการ
โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ & บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ )
ผลิตภัณฑ์ของเรา
24 HEAT STOP SGLE 50 HS6SGLE50/12ARS/FL6 / 24 HEAT STOP SGS 32 HS6SGS32/12ARS/FL6 / LAMI-LITE TP8TP8.4 / LAMI-LITE TP10TP10.4 / TUFF-LITE 12 / 24 HEAT STOP SGLE 50
การนำไปใช้งาน
Façade , Curtain wall , windows , Partition ,skylight, Interior
ที่ตั้งโครงการ
999/99 ถนน พระรามที่ ๑ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน 10330
เจ้าของโครงการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สถาปนิก
เบรนแนน เบียร์ กอร์แมน (Brennan Beer Gorman/USA.) (BBGM Architects & Interiors ) , Tandem
ผู้ติดตั้งกระจก
บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด