ประวัติบริษัท

บริษัทฯ ไทย–เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด (TGSG) เป็นบริษัทผู้ผลิตกระจกนิรภัยของคนไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนชาวไทยและชาวเยอรมัน ได้รับสิทธิบัตรการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด เป็นบริษัทแรกในกลุ่มอาเซียน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากประเทศออสเตรเลีย AS/NZS 2208.1996 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐานอื่นๆ เช่น มอก, DIN 1286, ANSIZ97.1 และ IGCC เป็นต้น

บริษัท ไทย–เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด ดำเนินการผลิต โดยมี 5 สายการผลิต

  • กระจกนิรภัยชั้นเดียว (TUFF-LITE)
  • กระจกนิรภัยหลายชั้น (LAMI-LITE)
  • กระจกนิรภัยฉนวน (SPACE-LITE)
  • กระจกนิรภัยโค้ง (ARC-LITE)
  • กระจกนิรภัยพิมพ์ลาย (CHROMA-LITE)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าและพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มุ่งพัฒนาสินค้าโดยคำนึงด้านความปลอดภัยสุขภาพ ด้านความสะดวกสบาย ความอบอุ่นของผู้พักอาศัย และด้านความสวยงาม ซึ่งสินค้าของบริษัทฯ ได้จำหน่ายออกไปในประเทศ ภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย แคนนาดา แอฟฟริกาใต้ ยุโรป และอเมริกา บริษัทฯ ได้รับการยอมรับเป็นผู้ผลิตกระจกนิรภัยคุณภาพสูง สำหรับการก่อสร้างสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ก้าวต่อมากับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ Style Inspires by TGSG บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก Dupont® ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Corian® Monteil™ และ Zodiaq® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย บริการผลิตชิ้นงานตามความต้องการทุกรูปแบบ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องรูปแบบ และวัสดุการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นงานกรุพื้นผิวในแนวระนาบหรือแนวดิ่ง งานตัดตรงหรือตัดโค้ง หรือแม้กระทั่งการพิมพ์และสร้างลวดลายบนพื้นผิว

วิสัยทัศน์

สร้างความพอใจให้ลูกค้าในการใช้กระจกอย่างปลอดภัยและสะดวกสบายในทุกตลาดที่เข้าไปทำรวมถึงตลาดระดับโลก

ภารกิจ

เพื่อเป็นผู้นำ และดำรงไว้ ซึ่งความเป็นผู้นำในฐานะผู้ผลิต และจำหน่ายกระจกนิรภัย และกระจกชนิดพิเศษต่าง ๆ ซึ่งใช้ในงานอุตสาหกรรม ก่อสร้างอาคาร และอุตสาหกรรมกระจกต่อเนื่อง

นโยบายคุณภาพ

เราชาว “TGSG” จะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง