เซ็นทรัลเวิลด์ ทาวเวอร์ (อาคาร เซ็นทรัล ทาวเวอร์ @เซ็นทรัล เวิลด์ )

ชื่อโครงการ
เซ็นทรัลเวิลด์ ทาวเวอร์ (อาคาร เซ็นทรัล ทาวเวอร์ @เซ็นทรัล เวิลด์ )
ผลิตภัณฑ์ของเรา
12.76 SE-061 / LAMI-LITE 55.1
การนำไปใช้งาน
12.76 SE-061 / LAMI-LITE 55.1
ที่ตั้งโครงการ
4 ถ.ราชดำริ ปทุมวัน 10330
เจ้าของโครงการ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซีพีเอ็น คอมเมอร์เชียล โกรท
สถาปนิก
บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทิร์นเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ติดตั้งกระจก
KAMA Joint Venture with ASI Asiatic (Thailand)