ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ชื่อโครงการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ผลิตภัณฑ์ของเรา
Chroma TP Low-E / TUFF LITE / CHROMA-LITE
การนำไปใช้งาน
Façade , Curtain wall , windows , Partition , Interior
ที่ตั้งโครงการ
999 หมู่ 1 หนองปรือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
เจ้าของโครงการ
-
สถาปนิก
เฮลมุท จาห์น
ผู้ติดตั้งกระจก
KAMA Joint Venture with ASI Asiatic (Thailand)