บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์ของเรา
12.76 SE LID-061 / TUFF-LITE 12
การนำไปใช้งาน
Façade , Curtain Wall , Wall
ที่ตั้งโครงการ
บางนา
เจ้าของโครงการ
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถาปนิก
ผู้ติดตั้งกระจก
บริษัท กิมหยูเส็ง ค้ากระจก จำกัด