ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

ชื่อโครงการ
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
ผลิตภัณฑ์ของเรา
31.52 Heat Stop OGNREAVGN E061 / LMAI-LITE HS6OGNHS6OGN.4
การนำไปใช้งาน
Façade, Curtain Wall
ที่ตั้งโครงการ
วิภาวดีรังสิต
เจ้าของโครงการ
บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด
สถาปนิก
บจก. สถาปนิก 49 (A. 49) / บจก. ดีไซน์ คอนเซป
ผู้ติดตั้งกระจก
บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด