ใบรับรองมาตรฐาน

มอก.880-2560

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกโฟลต

มอก.965-2560

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกเทมเปอร์

มอก.1344-2560

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกโฟลตสีตัดแสง

มอก.1222-2560

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกลามิเนต

มอก. 1231-2560

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกฉนวน

IGCC

มาตรการนี้ได้รับมาจากองค์กรสากลที่จัดตั้งเพื่อวัดคุณภาพกระจกอินสูเลต เป็นมาตรฐานที่แยกมาจาก Gas Content Initial and After Weathering (GCIA)

ISO 50001:2018

มาตรฐานระบบจัดการด้านพลังงาน- การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่าย และดูแลสิ่งแวดล้อมได้

High effective energy saving label

มาตรฐานระบบจัดการด้านพลังงาน-การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายและดูแลสิ่งแวดล้อมได้

ISO 9001:2015

มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งที่ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารคุณภาพขององค์กร วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ได้มีข้อกำหนดเพื่อการนำระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์