LID GLASS®

"LID GLASS” เป็นกระจกใส ชนิดใสพิเศษ ที่เกิดจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุด ในการแยกธาตุเหล็กออกไปจากตัวกระจก ซึ่งเป็นการลดสีเขียวอันเป็นสีของเนื้อกระจกธรรมดาออก จึงทำให้การมองวัสดุผ่านกระจก LID จะให้ภาพและสีที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด ในขณะที่กระจกธรรมดาทั่วไป มีความใสไม่มากพอ

 

 

 

 

การนำไปใช้งาน คุณสมบัติ
  • "LID GLASS” เหมาะสำหรับการตกแต่งภายในอาคาร เช่น ห้องโชว์สินค้า ตู้โชว์เครื่องอัญมณี Jewelry  ตู้สะสม collection  ห้องฉายภาพ
  • ทำให้การมองวัสดุผ่านกระจก LID จะให้ภาพและสีที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด
  • สามารถปรับให้แสงสว่างผ่านได้มากขึ้น เมื่อนำกระจก LID ไปเจียรขัดมัน หรือเจียรองศาเพื่อเพิ่มความงามให้กับชิ้นงาน
  • มีความโดดเด่น  และมีลักษณะเฉพาะ ตามความต้องการในการใช้งาน

 

ข้อมูลการผลิต

รายละเอียด ขนาด ความหนา
เล็กที่สุด (มม.) ใหญ่ที่สุด (มม.) เล็กที่สุด (มม.) ใหญ่ที่สุด (มม.)
LID GLASS - 3210 x 4500 3 19

 

ข้อมูลการผลิต

Performance
Product Name Color Glass Thickness (mm) Optical performance Thermail performance SC SHGC STC
Visiblr Light (%) Solar Energy (%) UV (%)
T
Ke=LT/SC RHG U-value
T R T R out A W/m.2 Btu/h-ft2 W/m.2-k Btu/h-ft2-f
Out In
FL 3 LID Crystal clear 3.00 91 8 8 90 8 2 88 87.5 700.14 221.98 5.33 0.94 1.04 0.90 29
FL 4 LID Crystal clear 4.00 91 8 8 90 8 2 87 87.5 697.43 221.13 5.30 0.93 1.04 0.90 30
FL 5 LID Crystal clear 5.00 91 8 8 89 8 3   87 87.5 694.71 220.26 5.27 0.93 1.04 0.90
30FL 6 LID Crystal clear 6.00 91 8 8 89 8 3 86 88.3 692.06 219.42 5.23 0.92 1.03 0.90 31
FL 8 LID Crystal clear 8.00 91 8 8 88 8 4 84 89.2 686.69 217.72 5.18 0.91 1.02 0.89 34
FL 10 LID Crystal clear 10.00 90 8 8 87 8 5 83 88.2 681.86 216.19 5.12 0.90 1.02 0.89 35
FL 12 LID Crystal clear 12.00 90 8 8 86 8 6 82 89.1 677.17 214.70 5.07 0.89 1.01 0.90 37
FL 15 LID Crystal clear 15.00 90 8 8 85 7 8 80 90.1 669.76 212.35 4.99 0.88 1.00 0.90 38
FL 19 LID Crystal clear 19.00 89 8 8

83

7 10 74 89.9 661.08 209.60 4.89 0.86 0.99 0.90 39
6.38 Crystal clear Crystal clear 6.38 91 8 8 85 8 7 <1 91.1 670.61 212.62 5.19 0.91 1.00 0.87 32
8.38 Crystal clear Crystal clear 8.38 90 8 8 84 8 8 <1 90.9 666.00 211.16 5.13 0.90 0.99 0.86 34
10.38 Crystal clear Crystal clear 10.38 90 8 8 84 8 8 <1 90.0 665.07 210.87 5.09 0.90 1.00 0.87 35
12.38 Crystal clear Crystal clear 12.38 90 8 8 82 7 11 <1 91.8 656.88 208.27 5.02 0.88 0.98 0.85 36
16.38 Crystal clear Crystal clear 16.38 89 8 8 80 7 13 <1 91.8 648.26 205.54 4.91 086 0.97 0.84 37
20.38 Crystal clear Crystal clear 20.38 89 8 8 78 7 15 <1 93.7 639.30 202.69 4.82 0.85 0.95 0.83 38
24.38 Crystal clear Crystal clear 24.38 88 8 8 78 7 15 <1 92.6 635.50 201.49 4.73 0.83 0.95 0.83 41
30.38 Crystal clear Crystal clear 30.38 87 8 8 75 7 18 <1 93.5 623.50 197.69 4.59 0.81 0.93 0.81 N/A
SECURE FF 2LID 06076 Crystal clear 6.76 91 8 8 84 8 8 <1 91.9 666.61 211.35 5.14 0.91 0.99 0.86 33
SECURE FF 2LID 08076 Crystal clear 8.76 90 8 8 83 8 9 <1 90.9 662.03 209.90 5.09 0.90 0.99 0.86 35
SECURE FF 2LID 10076 Crystal clear 10.76 90 8 8 82 7 11 <1 91.8 657.61 208.50 5.03 0.89 0.98 0.85 36
SECURE FF 2LID 12076 Crystal clear 12.76 90 8 8 81 7 12 <1 92.8 653.22 207.11 4.98 0.88 0.97 0.84 37
SECURE FF 2LID 16076 Crystal clear 16.76 89 8 8 79 7 14 <1 92.7 643.86 204.14 4.88 0.86 0.96 0.84 39
SECURE FF 2LID 20076 Crystal clear 20.76 89 8 8 78 7 15 <1 93.7 636.05 201.67 4.78 0.84 0.95 0.83 40
SECURE FF 2LID 24076 Crystal clear 24.76 88 8 8 76 7 17 <1 93.6 692.14 199.47 4.68 0.82 0.94 0.82 42
SECURE FF 2LID 30076 Crystal clear 30.76 87 8 8 74 8 18 <1 94.6 617.53 195.79 4.55 0.80 0.92 0.80 N/A