iZZi GLASS®

กระจก iZZi เป็นกระจกชนิดพิเศษที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งสามารถปรับสภาพจากทึบแสงเป็นโปร่งแสงได้เพียงเสี้ยววินาที เมื่อมีการจ่ายแรงดันไฟฟ้า 110 โวลท์เข้าไปตัวกระจก กระจก เป็นกระจกลามิเนต 2 ชั้น ตรงกลางเป็นชั้นฟิล์มประกอบด้วยผลึกเหลว (Liquid Crystal) ซึ่งจะเรียงตัวเป็นระเบียบเพื่อให้แสงผ่านเมื่อทำการจ่ายกระแสไฟ หรือในสภาพกระจัดกระจาย ก่อให้เกิดสภาพทึบแสง หากหยุดจ่ายกระแสไฟ เนื่องด้วยมีคุณสมบัติในการควบคุม แสงและทัศนะ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในอาคาร นอกจากนี้ ยังสามารถนำกระจกดังกล่าวทำเป็นจอฉายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวได้อีกด้วย สำหรับการติดตั้ง หากเป็นงานติดตั้งแผ่นเดียว แนะนำให้ใส่เฟรมรอบ กรณีที่มีกระจกหลายแผ่นมาต่อเรียงกันเป็นผนังหรือฉากกั้น สามารถติดตั้งแบบเว้นระยะ (Butt Joint) โดยการยิงซิลิโคนได้ โดยที่เส้นรอบรูปของแผงกระจกทั้งหมดอยู่ในเฟรม พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ แรงดันไฟฟ้า 110 โวลท์ กำลังไฟที่ใช้ 5 วัตต์ต่อตารางเมตร ความถี่ 50 เฮิร์ซ ข้อมูลด้านขนาดและความหนากระจก ด้านกว้างสูงสุด 1250 mm ด้านยาวสูงสุด 3000 mm พื้นที่รวมสูงสุดของกระจกหนึ่งแผ่น 3 ตารางเมตร

การนำไปใช้งาน คุณสมบัติ
  • สามารถนำมาแทนกระจกเดิมได้ ไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่าง ผนังภายนอก ฉากกั้นภายใน รวมถึงฉากสำหรับยิงภาพโปรเจกเตอร์ ผนังสำนักงาน ห้องประชุม ร้านค้า เฟอร์นิเจอร์และตู้ โต๊ะประชาสัมพันธ์ ตลอดจนพื้นที่รับแขก ห้างสรรพสินค้า บานประตูและหน้าต่าง ฉากสำหรับโฆษณา ประชาสัมพันธ์ พื้นที่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือพื้นที่ปลอดภัยสูง
  • สำหรับบริเวณที่ต้องการความเป็นส่วนตัว และทำเป็นฉากแสดงภาพ
  • เนื่องด้วยเป็นกระจกลามิเนต จึงมีความปลอดภัยเมื่อแตกและช่วยป้องกันภัยจากการบุกรุก
  • ป้องกันรังสียูวีได้เกือบทั้งหมดและช่วยลดเสียงรบกวน
  • รุ่นมาตรฐานทำจากกระจกโฟลต หากต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งและความปลอดภัย สามารถทำเป็นกระจกเทมเปอร์ได้
  • ติดตั้งง่ายเช่นเดียวกับกระจกลามิเนตทั่วไป
  • ผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ

 

ข้อมูลการผลิต

ความหนากระจก (มม.) ความหนารวม (มม.)
4 + 4 10.68
5 + 5 12.68
6 + 6 14.68

 

ข้อมูลการผลิต

Product Name Glass Thickness (mm) Measure ment Performance
Light Transmission Light Reflection Haze SHGC U-Value Response Time Viewing Time Driving Voltage Electrical Input Power consumption
iZZi FF 2LID-08
iZZi FF 2LID-10
iZZi FF 2LID-12
10.05
12.05
14.05
On 75% 7% 4% 0.76 4.8-4.9 <50(ms)

>130°

36±4V

(AC, 50-60 Hz)
0-240 VAC. 5W/m2/h
5W/m2/h

Oof

59% 6% 88% 0.08 5W/m2/h