AMICA®

เป็นกระจกที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และทำให้ท่านเจ้าของบ้านสามารถประหยัดได้ทั้งเวลาและพลังงานเพราะกระจกชนิดนี้จะช่วยลดเวลาที่จะสูญเสียไปในการทำความสะอาดหน้าต่าง อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานได้อีกด้วย เนื่องจากกระจกนี้จะทำลายและลดขนาดสิ่งสกปรก หรือสารอินทรีย์ที่ยึดเกราะบนผิวกระจก โดยอาศัยรังสีอุลตร้าไวโอเลตที่ได้จากธรรมชาติ เมื่อมีน้ำฝนหรือน้ำที่เราฉีดพ่นลงบนผิวกระจกจะชะล้างสิ่งสกปรกข้างต้นให้หลุดไปโดยไม่ทิ้งคลาบน้ำบนผิวกระจกอีกด้วย นอกจากนั้นในหน้าร้อน "AMICA-LITE" ยังช่วยลดความร้อนที่เข้ามาภายในอาคาร โดยกระจกชนิดนี้จะดูดซับความร้อนเอาไว้แล้วสะท้อนกลับมาข้างนอก เป็นการช่วยลดภาระการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศภายในห้องได้ และเมื่อถึงหน้าหนาว ความร้อนจะถูกเก็บไว้ภายในห้อง ทำให้อุณหภูมิภายในห้องอุ่นขึ้น เป็นการลดภาระการทำความร้อนของเครื่องทำความร้อนได้

 

Application Feature
  • AMICA-LITE” เหมาะสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร เช่น หน้าต่าง, ผนังกระจกของอาคารหรือบริเวณด้านหน้าตึก, ช่องรับแสงบนหลังคา และเรือนกระจกเพาะชำต้นไม้ เป็นต้น

“AMICA-LITE” ให้ประโยชน์สูงสุดเมื่อใช้เป็นกระจกแผ่นเดียว

  • โปร่งใส – กระจกจะมีสีใส แลดูเป็นธรรมชาติ กระจกชนิดนี้จะยอมให้แสงส่องผ่านเข้ามาได้มาก จึงช่วยลดการใช้แสงสว่างจากหลอดไฟได้
  • ประหยัดพลังงาน – กระจกจะสะท้อนความร้อนกลับออกข้างนอกในหน้าร้อน จึงช่วยลดภาระการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ และเมื่อถึงหน้าหนาว กระจกชนิดนี้จะเก็บความร้อนไว้ภายในห้อง เป็นการลดภาระการทำงานของเครื่องทำความร้อนได้
  • อยู่สบาย – เนื่องจากกระจกยอมให้ความร้อนเข้ามาได้น้อยในหน้าร้อน และสูญเสียความร้อนออกไปน้อยในหน้าหนาว จึงทำให้อุณหภูมิภายในห้องค่อนข้างคงที่ อยู่สบายตลอดทั้งปี
  • ปลอดภัยและทำความสะอาดตัวเอง – ผิวด้านหนึ่งของกระจกชนิดนี้จะช่วยทำลายและชะล้างสิ่งสกปรกที่มาเกาะบนผิวกระจก และเมื่อเกิดอุบัติเหตุ กระจกชนิดนี้จะไม่แตกกระจาย แต่ยังคงติดอยู่ในกรอบบาน ทำให้ไม่มีเศษกระจกร่วงหล่นมาทำอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินแต่ประการใด

ข้อมูลการผลิต

“AMICA-LITE” มีขนาดใหญ่ที่สุด 2440 X 3300 มิลลิเมตร
“AMICA-LITE” มีความหนามาตรฐาน 4 ขนาด ได้แก่ 8.38 มิลลิเมตร, 10.38 มิลลิเมตร, และ 12.38 มิลลิเมตร

 

ข้อมูลการผลิต

Product Name Color Glass Thickness (mm) OPTICAL PERFOEMANCE THERMAL PERFORMANCE SC
 
SHGC
 
STC
 
Visible Light (%) Solar Energy (%) UV (%) KE=LT SC UV (%) T Ke=LT SC RHC U-Value
T R     T R Out Btu/
h-ft

 
W/m-K
 
Btu/
h-ft-F

 
OUT IN
8.38 AMICA E-061 Clear 8.38 76 17 16 61 14 25 <1 101.4 497.87 157.85 2.79 0.49 0.75 0.65 34
8.38 AMICA SE-061 Light Grey 8.38 54 14 12 38 11 51 <1 98.2 367.50 116.52 2.79 0.49 0.55 0.48 34
10.38 AMICA E-061 Clear 10.38 74 16 16 56 13 31 <1 104.2 469.24 148.78 2.74 0.48 0.71 0.62 35

10.38 AMICA SE-061

Light Grey 10.38 54 14 12 37 11 52 <1 100 363.22 115.16 2.78 0.49 0.54 0.47 35
12.38 AMICA E-061 Clear 12.38 74 16 16 53 13 34 <1 107.2 455.35 144.37 2.73 0.48 0.69 0.60 36
12.38 AMICA SE-061 Light Grey 12.38 54 14 12 35 11 54 <1 101.9 355.20 112.62 2.76 0.49 0.53 0.46 36