บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด (TGSG)

เป็นบริษัทผู้ผลิตกระจกนิรภัยของคนไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนชาวไทยและชาวเยอรมัน ได้รับสิทธิบัตรการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด เป็นบริษัทแรกในกลุ่มอาเซียน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จากประเทศออสเตรเลีย AS/NZS 2208.1996 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐานอื่นๆ เช่น มอก., DIN 1286, ANSIZ97.1 และ IGCC