เกตเวย์เอกมัย

ชื่อโครงการ
เกตเวย์เอกมัย
ผลิตภัณฑ์ของเรา
SECURE-LITE
การนำไปใช้งาน
Skylight
ที่ตั้งโครงการ
Sukhumwit
เจ้าของโครงการ
บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด
สถาปนิก
บจก. สถาปนิก 49 (A. 49)
ผู้ติดตั้งกระจก
บริษัท แคสแคล จำกัด