ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อโครงการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ผลิตภัณฑ์ของเรา
HEAT STOP / LAMI-LITE
การนำไปใช้งาน
หน้าอาคารและหน้าต่าง
ที่ตั้งโครงการ
นนทบุรี
เจ้าของโครงการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด
สถาปนิก
บริษัท วิริยะ เอ็นเนอร์ยี ดีไซน์ อาร์คิเท็คเจอร์ จำกัด
ผู้ติดตั้งกระจก
บริษัท เทคิ้นท์ จำกัด