ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่

ชื่อโครงการ
ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่
ผลิตภัณฑ์ของเรา
TUFF-LITE / HEAT STOP
การนำไปใช้งาน
Facade & Window
ที่ตั้งโครงการ
พหลโยธิน
เจ้าของโครงการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สถาปนิก
บริษัท สำนักงานโฟร์เอส จำกัด
ผู้ติดตั้งกระจก
บริษัท เทคนิค อัลคอนไทย เฟรมกลาส จำกัด