TGSG ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ตรวจสอบกระจกตามมาตรฐาน มอก.

27 Jun 2020  Print


บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด
ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์กระจกตามมาตรฐาน มอก.
 มอก. 880 - 2560 กระจกโฟลตใส
มอก. 965 - 2560 กระจกนิรภัยเทมเปอร์
มอก. 1220 - 2560 กระจกนิรภัยหลายชั้น
มอก. 1231 - 2560 กระจกฉนวน
มอก. 1344  - 2560 กระโฟลตสีติดแสง
 
copyright by TGSG@2020