CSR Program : โครงการ "การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด"

30 Jun 2017  Print
 

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2560
สถานที่   ห้องอาหารอิ่มสุข บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด
 
บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด ได้ห่วงใยสุขภาพพนักงานจึงได้รณรงค์ให้มีการตรวจสุขภาพและตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ “ครอบครัวอิ่มสุข รักษ์สุขภาพ” ที่จะดูแลและรณรงค์ให้พนักงานได้รับโภชนาการที่ถูกต้องและปลอดภัย

 
copyright by TGSG@2020