TGSG มอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือ และวัสดุ ให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

21 Jul 2014  Print 
7 มิถุนายน 2557
TGSG ได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ชำรุด ให้กับ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เพื่อนำอุปกรณ์เหล่านี้ ไปช่วยเหล่าผู้พิการต่อไป
copyright by TGSG@2020