กระจกตัดแสง NR

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


NR เป็นกระจกตัดแสงซึ่งมีสารเคลือบบางหลายชั้นสามารถเปลี่ยนดัชนีการหักเหของแสงที่ผิวกระจก ลดเงาสะท้อนที่ยังเหลืออยู่บนผิวกระจกโฟลตธรรมดา ช่วงที่เรามองเห็นเงาสะท้อนในกระจกธรรมดา อาจส่งผลเสียอย่างมากกับการมองวัตถุ ผู้คน และขบวนการอื่น ๆ
copyright by TGSG@2020