กระจกกันเสียง NCG


หลีกพ้นจากมลพิษทางเสียงด้วยกระจก NGC

TGSG ได้ตระหนักถึงความต้องการใช้กระจกกันเสียงที่เพิ่มขึ้น จากมลภาวะทางเสียงที่รุนแรงเป็นทวีในปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยในเมืองซึ่งเสี่ยงต่อเสียงดังจากการจราจรที่คับคั่ง  จึงได้ออกแบบกระจกกันเสียง NCG สำหรับการกันเสียงที่ไม่ต้องการในแต่ละระดับกระจกกันเสียง NCG มีให้เลือกทั้งที่เป็นกระจก Laminated และ Laminated Insulated เหมาะสำหรับตัดเสียงจากภายนอกอาคาร ที่สำคัญยังมีคุณสมบัติทางด้านนิรภัย เพิ่มความปลอดภัย และปกป้องทรัพย์สินให้กับผู้อยู่อาศัย  เนื่องด้วยคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับเสียงของฟิล์มในกระจก Laminated ซึ่งมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของ NCG รวมถึงที่เป็นกระจก Insulated โดยฟิล์มจะช่วยลดคลื่นเสียงซึ่งเกิดจากการสั่นไหวของตัวกระจกด้านปะทะของเสียง ไปสู่กระจกอีกด้านหนึ่ง โดยอาศัยหลักการดูดซับและเป็นฉนวนต่อพลังงานเสียง นอกจากนี้ ยังสามารถนำกระจกที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ มาเป็นองค์ประกอบของกระจกกันเสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของตัวกระจก ได้แก่ ป้องกันความร้อน กันพลังงานจากดวงอาทิตย์ ลดการดูแลรักษา และให้ความสวยงาม

คำจำกัดความของ STC

ค่าเฉลี่ยรวมของการสูญเสียพลังงานเสียงผ่านวัตถุใด ๆ ที่ขั้นกลางระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงและที่วัดเสียงในช่วงความถี่ต่าง ๆ ระหว่าง 125 – 4000 เฮิรตซ์  ค่า STC ยิ่งมาก ยิ่งสามารถป้องกันเสียงผ่านได้มาก

copyright by TGSG@2020