กระจกป้องกันรังสีเอกซ์ MED-X


MED-XTM ถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์เดียว คือเป็นเครื่องป้องกันรังสีเอกซ์ชนิดใสมองทะลุได้มีคุณภาพสูง ส่วนประกอบที่เป็นโลหะตะกั่วและแบเรียมสามารถป้องกันกัมมันตรังสีจากอุปกรณ์ ในช่วงความต่างศํกดาตั้งแต่ 100 ถึง 300 kv " MED-XTM " หนึ่งในผลิตภัณฑ์ชั้นนำของตลาดที่ผ่านการวิจัย และพัฒนามาเป็นเวลายาวนาน จึงได้รับความไว้วางใจใน ประสิทธิภาพ การป้องกันอย่างกว้างขวางกับการใช้งานด้านการแพทย์ ทางเทคนิค หรือการวิจัย
copyright by TGSG@2020