กระจกใส ใสพิเศษ LID GLASS


“LID GLASS” เป็นกระจกใส ใสพิเศษ ที่เกิดจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุด ในการแยกธาตุเหล็กออกไปจากตัวกระจก ซึ่งเป็นการลดสีเขียวอันเป็นสีของเนื้อกระจกธรรมดาออก จึงทำให้การมองวัสดุผ่านกระจก LID จะให้ภาพและสีที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด ในขณะที่กระจกธรรมดาทั่วไป มีความใสไม่มากพอ
copyright by TGSG@2020