MIRROR SAFE


MIRROR SAFE” คือการนำกระจกเงามาลามิเนตเป็นกระจกนิรภัย ได้เป็นกระจกเงาด้านเดียว ซึ่งให้คุณภาพการสะท้อนสูง อายุการใช้งานนานและต้านการเกิดสนิม “MIRROR SAFE” มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากเป็นการนำกระจกมาลามิเนต โดยมีฟิลม์ชนิดพิเศษขั้นอยู่ตรงกลางคอยยึดติดเศษกระจกไม่ให้หลุดออกจากเฟรมเมื่อเกิดการแตกของกระจก
copyright by TGSG@2020