FABRIK-LITE


FABRIK-LITE คือ การนำความสวยงานของผ้า มาผสานกับความปลอดภัยของกระจกลามิเนต โดยมีฟิล์มชนิดพิเศษซึ่งจะช่วยป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตและสิ่งสกปรกที่จะมาทำลายเนื้อผ้า
copyright by TGSG@2020