DOUBLE MIRROR SAFE


DOUBLE MIRROR SAFE” คือการนำกระจกเงามาลามิเนตเป็นกระจกนิรภัย ซึ่งสามารถทำเป็นกระจกเงาทั้งสองด้านได้ ซึ่งให้คุณภาพการสะท้อนสูง อายุการใช้งานนานและต้านการเกิดสนิม “DOUBLE MIRROR SAFE” มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากเป็นการนำกระจกมาลามิเนต โดยมีฟิลม์ชนิดพิเศษขั้นอยู่ตรงกลางคอยยึดติดเศษกระจกไม่ให้หลุดออกจากเฟรมเมื่อเกิดการแตกของกระจก
copyright by TGSG@2020