HEAT STOP


“HEAT STOP” เป็นกระจกประหยัดพลังงานชนิดหนึ่งที่ให้แสงส่องผ่านมาก สีเป็นธรรมชาติ การเคลือบห่อหุ้มทนทาน และมีสมรรถนะสูงในการกันความร้อน กระจก“HEAT STOP” สามารถดูดซับความร้อน และสะท้อนกลับไปยังแหล่งกำเนิดของมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความร้อนที่กระจกสะท้อนออกไปนั้น ช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศลง แต่สำหรับกรณีระหว่างวันช่วงหน้าหนาว ความร้อนที่ส่งผ่านเข้าไปในห้อง จะถูกเก็บกักไว้ภายใน ช่วยแบ่งเบาการทำงานของเครื่อง
copyright by TGSG@2020