กระจกนิรภัยเทมเปอร์ TUFF-LITE


                                                                             
TUFF-LITE หรือกระจกเทมเปอร์ คือ กระจกที่ผ่านการอบที่ความร้อนประมาณ 650 องศาเซลเซียส แล้วนำมาเป่าให้เย็นทันที ด้วยลมแรงดันสูง
copyright by TGSG@2020