TGSG E-News Letter Vol.74

1
ฉบับที่ผ่านมา สมาชิกได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของกระจกกันไฟ และอัตราการทนไฟของกฎหมาย ที่กำหนดไว้ ในฉบับนี้ เราจะมาแนะนำต่อเกี่ยวกับข้อคำนึงในการเลือกใช้กระจกกันไฟที่เหมาะสม
 


Download Now