TGSG ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ตรวจสอบกระจกตามมาตรฐาน มอก.

CSR Program : โครงการ "การตรวจประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)"

CSR Program : โครงการ "การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด"

เริงระรื่น ชื่นบาน ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘

CSR Program : โครงการ "เทิดไท้องค์ราชันย์ ถวายพระพรแด่องค์พระเจ้าอยู่หัว"

CSR Program : โครงการ "ชะโลมจิตชาย"

CSR Program : โครงการ "ชะโลมจิตหญิง"

TGSG มอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือ และวัสดุ ให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

CSR Program : โครงการ "คนมีน้ำยา"

TGSG ตอกย้ำความมั่นใจในคุณภาพกระจก


NextPrevious
copyright by TGSG@2020