บริษัท ไทย เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด (TGSG) เป็นบริษัทผู้ผลิตกระจกนิรภัย ของ คนไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนชาวไทย และชาวเยอรมัน โดยได้รับสิทธิบัตรการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด เป็นบริษัทแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ได้รับการรับ รองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จากประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรอง มาตรฐานอื่น ๆ เช่น มอก., DIN 1286, ANSIZ97.1 และตามมาตรฐานของสมาคมผู้ผลิตกระจกฉนวน (IGCC) อีกด้วย บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 ในปี พ.ศ. 2541 และต่อมาในปี 2546 ก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949.

 
ในระยะเริ่มต้น บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด ดำเนินการโดยมี 3 สายการผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่  กระจกนิรภัยชั้นเดียว (เทมเปอร์) , กระจกนิรภัยหลายชั้น (ลามิเนต), และกระจกฉนวน (อินซูเลต) ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ผลิตเครื่องจักร และผู้ผลิตวัตถุดิบ เพื่อป้อนสู่สายการผลิต ต่อมาบริษัทฯ ได้เพิ่มสายการผลิตอีก 2 สายการผลิต คือ ผลิตภัณฑ์กระจกโค้ง และกระจกพิมพ์ลาย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมอย่างดี จากผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกจากต่างประเทศ ทั้งในด้านการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องจักร และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งมั่น ที่จะให้บริการลูกค้าอย่างดีเลิศ โดยการเพิ่มกำลังการผลิต และนำเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้งาน บริษัทฯ ผลิตกระจกนิรภัยคุณภาพสูง เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย แคนนาดา แอฟริกาใต้ ยุโรป และอเมริกา จนในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการยอมรับ โดยทั่วไปว่า เป็นผู้ผลิตกระจกนิรภัยคุณภาพสูง สำหรับการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

ก้าวต่อมากับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ Style Inspires by TGSG เราเป็นตัวแทนจำหน่ายหินสังเคราะห์ (Solid Surfaces) ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Dupont® ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Corian® Montelli™ และ Zodiaq® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยทางบริษัทได้ดำเนินงานให้บริการลูกค้าทางด้านนี้มานานกว่า 15 ปี คุณสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพทั้งสินค้าและบริการของเรา นอกจากบริษัทจะเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินสังเคราะห์แล้ว ยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อใช้ในการตกแต่งที่อยู่อาศัย มีบริการผลิตชิ้นงานตามความต้องการทุกรูปแบบ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของรูปแบบ และวัสดุในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นงานกรุพื้นผิวในแนวระนาบหรือแนวดิ่ง งานตัดตรงหรือดัดโค้ง หรือแม้แต่กระทั่งการพิมพ์หรือสร้างลวดลายบนพื้นผิวก็ตาม

copyright by TGSG@2020