ดาวพลังงาน ในปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน
รางวัลแชมป์บูทสอดคล้อง Theme สถาปนิกปี 2550
Thailand 5s Award ในปี 2553 โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
2012 Winners of the World of Color Awards

Exterior Division Winner in International Management Institute, Kolkata /India
CSR-DIW Continuous Award 2013
รางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015
ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
โดยกระทรวงพลังงาน
     
copyright by TGSG@2020